Jdi na obsah Jdi na menu
 


živočišný průmysl

Neustále se zvyšující celosvětová konzumace potravin živočišného původu, především masa, 
je tak velkou překážkou v úsilí mezinárodního společenství zpomalit proces globálního oteplování – tvrdí to vědecké studie, které byly v posledních letech publikovány.
Ze skleníkových plynů putujících do ovzduší z tohoto zemědělského sektoru je – podle předloňské zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) – nejvíce zastoupen metan (44 procent), následovaný oxidem dusným (29 procent)
a oxidem uhličitým (27 procent).
Z jednotlivých druhů hospodářských zvířat je emisně nejintenzivnější chov skotu, stejné 'prvenství' patří i produkci hovězího masa, jehož ekologická stopa je nebývale vysoká, protože kombinuje nízkou efektivitu s vysokými nároky.

Samostatnou kapitolou jsou emise přímo od zvířat. Týká se to hlavně přežvýkavců, u nichž dochází při trávicím procesu k tvorbě značného množství plynů. Krkáním a větry se do vzduchu dostává metan, nejvíce ho vyprodukuje hovězí dobytek.